Brofästet

Ramavtal sedan 1 september 2021

Ett socialt arbetskooperativ med boende, sysselsättning och social gemenskap för personer med missbruksproblematik och psykisk ohälsa.

Brofästet har ramavtal med Skåne, Halland och Kronoberg.

Vi tar emot personer från 18 år.

Telefonjour och beredskapsnummer:
0736 87 59 50

Information om verksamheten:
0793 40 80 33

Boende

Brofästet erbjuder enskilt boende i lägenhet med personal tillgänglig dygnet runt. Att ha ett tryggt boende är en grundläggande förutsättning för att uppnå stabilitet, Brofästets lägenheter är utformade i en välkomnande anda.

Sysselsättning

Genom olika former av sysselsättning erbjuder Brofästet rutiner, gemenskap och träning inför att deltagarna ska kunna delta på arbetsmarknaden. 

Social gemenskap

Genom gemensamma måltider, aktiviteter och närvarande personal får deltagarna möjlighet att uppleva sunda relationer, arbeta med gränssättning och upptäcka vad ett drogfritt liv har att erbjuda.

Boende med egen lägenhet

Brofästet erbjuder boende i fräscha lägenheter i ett av Malmös mer attraktiva områden. Boendet är lokaliserat ett stenkast ifrån samlingslokalen, nära till hav och stad. 

Här äter vi frukost, lunch och middag tillsammans, genomför aktiviteter och utgår ifrån när vi far ut på arbetsträning.

Tillsammans

I vacker, drogfri miljö erbjuder Brofästet en väg till självständighet och aktivt deltagande i samhället.

Vi arbetar individanpassat med fokus på den enskildes styrkor och förutsättningar inom olika livsområden så som arbeta och försörjning, alkohol- och narkotikaanvändning, psykisk- och fysisk hälsa, familj och umgänge samt rättsliga problem. Brofästet erbjuder boende, social rehabilitering, sysselsättning och fritidssysselsättning.

Tillsammans utvecklar vi ständigt verksamheten utifrån medlemmarnas behov och önskemål. Syftet med det sociala arbetskooperativet är att skapa en meningsfull sysselsättning, känsla av sammanhang, möjlighet till delaktighet och ökat psykiskt välmående.

Möjligheten till sysselsättning sker genom ett varierat utbud av arbetsplatser.