Personal

Deltagare och personal skapar i kooperativets anda en miljö och sammanhang som vi växer i.

Mikael Jönsson

Verksamhetschef

Lena Ottosson

Föreståndare

Louise Hillgrund

Rehabiliteringssamordnare

Matilda Edwall

Rehabiliteringsersonal

Anders Andersson

Rehabiliteringsresurs

Boel Clarensius

Husmor

Amalia Bengtsson

Beteendevetare/ Butiksföreståndare

Natalie Persson

Rehabiliteringsersonal