Verksamhet

Social gemenskap och sysselsättning

Brofästet skånekooperativet är ett modernt sätt att bedriva social rehabilitering och arbetsträning. Deltagarna bor i egna lägenheter, vackert belägna i ett attraktivt område i Malmö. Den sociala gemenskapen försäkras genom aktiviteter, måltider och arrangemang där medlemmarna får möjlighet att upptäcka vad samhället har att erbjuda. Den individanpassade utformningen i samklang med social gemenskap ser vi som en förutsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kooperativet arbetar kontinuerligt med ökat brukarinflytande och känsla av egenmakt.

Brofästet – skånekooperativet är bemannat med rehabiliteringspersonal dygnet runt.

Arbetsträning

Tillsammans med brukarna utarbetar vi en hållbar planering för arbetsträning. Vissa deltagare har möjlighet att arbetsträna 4 timmar per dag, inklusive raster, andra färre timmar. Många startar med ett par timmar för att sedan öka allt eftersom stabilitet och målsättningar uppnås.

Vi har ett varierat utbud av arbetsplatser att erbjuda.

Färdighetsträning

Vi arbetar tillsammans med ADL-träning, kunskaper om samhället, hälsofrämjande insatser och möjlighet till att öka förutsättningarna för att kunna ta del av vad omgivningen erbjuder. Brofästet arbetar med materialet Livbojen, en arbetsbok som täcker områdena Identitet och värden, Kropp och hälsa, Utbildning och arbete, Relationer och nätverk, Självständighet och vardag samt Sociala kompetenser och arenor. En av de viktigaste målsättningarna är att brukarna ska få möjlighet att uppleva de positiva konsekvenserna av ett drogfritt liv och vi arbetar aktivt tillsammans för att finna de verktyg som den specifika brukaren kan tillgodogöra sig.

Livskunskap

I temat Livskunskap arbetar vi med samtal kring gruppdynamik, livsvärderingar och livsmål. Medlemmarna får möjlighet att diskutera, ta del av varandras erfarenheter och fundera över vad som är viktigt för att få möjlighet att leva ett värdigt liv utifrån egen förståelse.

Lågintensiv träning

Rörlighet och hälsa är viktiga delar av att öka det psykiska välmåendet. Tillsammans genomför vi lågintensiv träning så som promenader, enklare fysiska pass och prövar även på olika motionsvarianter.

Medicinsk yoga

Med enkla, mjuka rörelse får medlemmarna möjlighet att pröva på medicinsk yoga. Medicinsk yoga gör att man sover bättre, får ner stressnivån och det kan även vara till stor hjälp vid olika sjukdomstillstånd.

Utflykter och helgaktiviteter

Under helgerna fortsätter den sociala gemenskapen genom utflykter och samvaro i de gemensamma utrymmena. Kooperativet åker bland mycket annat på fisketurer och upptäcker även Skånes vackra natur. Utflykterna anpassas så att alla ska ha möjlighet att kunna delta.

Personal och boende

Hos Brofästet – Skånekooperativet finns personal närvarande dygnet runt med sovande jour på plats. Varje medlem bor i egen lägenhet ett stenkast ifrån samlingslokalen. I lägenheterna arbetar vi praktiskt tillsammans med ADL-träning och med att skapa en trivsam miljö. Vi äter frukost, lunch och middag tillsammans i samlingslokalen.