Rehabiliteringspersonal

Deltagare och personal skapar i kooperativets anda en miljö och sammanhang som vi växer i. 
Verksamhetschef

Annina Hohenthal

Epost: annina.hohenthal@vaster-bo.se
Tel. 0733 687 687 
Etisk rådgivare

Mikael Jönsson

Epost: mikael@mynextmove.se
Tel: 0793 408 033
Föreståndare

Lena Ottosson

Epost: lena@mynextmove.se
Tel: 070760 209 328
Behandlingsterapeut

Dejan Pajovic

Epost: dejan.pajovic@vaster-bo.se

Beteendevetare

Amalia Bengtsson

Epost: amalia@mynextmove.se

Tel: 0724 012 860